Duchovné cvičenia o. Anthony Saji VC - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
    Aktivity - duchovné cvičenia o. Anthony Saji VC
  Duchovné cvičenia v tichu s P. Anthonym Sajim,VC 
  
  30.7.2023 - 4.8.2023
 Trenčín   Školská 66, Dopravná akadenia
---------------------------------------------------------------------------
  Informácie a prihlasovanie      Prihláška na duch. cvičenia  pre rok 2023
  mobil:   0911 887 212           PDF             ON LINE FORMULÁR   
   
  e-mail: anthony@spolocenstvo-rl.sk 
    

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu"
               (Mk 16, 15)
Otec Bill, indický charizmatický katolícky kňaz, naplnil toto Ježišovo posledné poverenie do krajnosti. Ježišovu lásku a odpustenie ohlasoval do každého kúta a končín tohto sveta i tu na Slovensku. Najmä africký kontinent s nadšením privítal tohto vincentiánskeho misionára na mnohých evanjelizačných stretnutiach so službou uzdravovania. Svedectvá ľudí z celého sveta, ktorí sa stretli s P. Billom, potvrdzujú zvláštny dar uzdravovania, ktorý dostal od Boha. Okrem sirotincov a škôl založil ešte mnoho modlitbových domov v Európe, Afrike a Amerike s úmyslom povzbudzovať ľudí v ich duchovnom živote. Niekoľko dní po oslave svojich 80. narodenín, nás 14.3.2008 predišiel do večnosti, ale svoje misijné dielo neopustil.

Otec Bill zomrel v náručí o. Anthonyho v Gulu, Ugande, kde viedol svoje posledné duchovné cvičenia. Páter Anthony úzko spolupracoval posledných päť rokov na misiách vo Východnej Afrike. A práve páter Anthony, indický katolícky kňaz Kongregácie Vincentínov, bol zvolený za nástupcu otca Billa. P. Anthony je obdarený darom ohlasovania evanjelia v katolíckom duchu. Svojou jednoduchosťou sa stal prístupným pre všetkých ľudí. Keďže v roku 2014 o. Anthony vážne ochorel a jeho zdravotný stav mu už nedovoľuje pokračovať v doterajšej celosvetovej misii ohlasovania dobrej zvesti a službe uzdravovania, provinciálny predstavený Kongregácie Vincentínov z Keraly (India) musel preto prijať rozhodnutie zvoliť dočasne na miesto P. Anthonyho nového pokračovateľa tejto misie. V roku 2015 bude viesť duchovné cvičenia P. George Biju VC, ktorý zavíta aj na Slovensko.

 04.8. - 9.8. 2019
 31.7. - 5.8. 2022

 05.8  - 10.8. 2018
 30.7  - 04.8. 2017
 06.8  - 11.8. 2017
        (pre mládež)
 07.8. - 12.8. 2016
 23.8. - 28.8. 2015 

 30.7.- 04.8.2023
 18.8.- 24.8.2013
 19.8.- 25.8.2012
 21.8.- 27.8.2011 
 22.8.- 28.8.2010
 09.8.- 15.8.2009
 24.8.- 30.8.2008
 
 19. - 25. 8. 2007
 06. - 12. 8. 2006
Informácie o duchovných cvičeniach >>  Informácie o DC - 2023
 >>  Info letak pripravujeme  
 >>  Mestká autobus. doprava
       (miesto konania)
 Archív duchovných cvičení
 o. Georga Biju 
 >> 2015-2018

 Archív duchovných cvičení
 o. Anthonyho
 >> 2008 - 2013

 Archív duchovných cvičení
 o. Billa
 >> 2006 - 2007

 >> Misijné dielo o. Anthonyho
 
Linky
 >> www.frbill.net  
 >> www.perebill.fr 
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky