Kláštorná budova - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Fotogaléria
   Fotogaléria - kláštorná budova

Budova kláštora bola pôvodne kaštieľom nitrianskeho biskupstva, ktorý dal postaviť roku 1655 biskup Juraj II. Selepčéni Pohronec (1648 - 1660) ako letné sídlo. Posledným biskupom, ktorý toto miesto navštevoval, bol Augustín Roškováni (1859 - 1892). V rokoch 1914 - 1918 tu boli ubytovaní vojaci a potom zriadená továreň "TATRA" na výrobu liekov. Biskup Karol Kmeťko (1920 - 1948) 17. mája 1923 odovzdal budovu redemptoristom, ktorí spustošený kaštieľ premenili na útulný kláštor. Prvým superiorom bol P. Bernardín Čáka. Kláštor v Kostolnej - Záriečí sa stal misijným a exercičným domom. Misionári vykonali mnohé misie a renovácie nielen v nitrianskej diecéze, ale aj v iných diecézach Slovenska a Moravy. Podľa dobovej kroniky v rokoch 1927 - 37 navštívil niekoľkokrát Kostolnú P. Metod Dominik Trčka. Časopis Posol z roku 2002 v čísle 10 prináša zaujímavú správu, že 29. októbra 1968 exhumovali telo biskupa Pavla Petra Gojdiča na leopoldovskom väzenskom cintoríne, aby ho previezli do Prešova. Cestou sa zastavili v kláštore u sestier baziliánok a uršulínok v Kostolnej - Záriečí.  Slávnostné blahorečenie biskupa Gojdiča a redemptoristu P. Trčku sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra 2001 na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne.
Dňa 14. 04. 1950 boli redemptoristi z Kostolnej - Záriečia násilne vyvezení a internovaní v iných zrušených kláštoroch. V rokoch 1950 - 1951 boli tu v kláštore internovaní viacerí seminaristi. Od roku 1952 do roku 1998 tu bol zriadený Charitný domov pre rehoľné sestry (saleziánky, školské sestry de Notre Dame, vincentky, baziliánky, uršulínky). Novodobá historia kláštora redemptoristov v Kostolnej - Záriečí sa začína v roku 1998, kedy sa sestry uršulínky vrátili do svojho kláštora v Suchej nad Parnou a kardinál Mons. Ján Chryzostom Korec vrátil budovu redemptoristom, ktorí tu opäť začali svoju činnosť v roku 1999. Dnešná podoba kláštora a jeho okolia je výsledkom mnohých opráv a zmien v interiéri i exteriéri budovy. Na týchto prácach sa počas šiestich rokov podieľali mnohí dobrovolníci. Veľká vďaka patrí Ing. Štefanovi Maťovi za jeho neoceniteľnú pomoc. Dňa 7. novembra 2005 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák zrekonštruovanú budovu kláštora redemptoristov v Kostolnej - Záriečí slávnostne posvätil.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky