Kláštorná kaplnka - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Fotogaléria
   Fotogaléria - kláštorná kaplnka

V roku 1926 sa P. František Saleský olepil, superior domu, obrátil na biskupa Kmeťka s prosobou, aby nám pán Čecho prenechal časť záhrady, čím by veriaci získali prístup do budúcej kláštornej kaplnky. 
Dňa 13. novembra 1926 staviteľ Černý z Trenčína priniesol projekt a rozpočet na novú kaplnku a dňa 28. decembrabra 1926 podpísal s rehoľou redemptoristov zmluvu o stavbe. 17. marca 1927 boli dokončené múry kaplnky až po strechu. Oltár a lavice vyhotovil rezbár Dlugopolský. 28. augusta 1927 biskup Karol Kmeťko posvätil za účasti svojho sekretára Eduarda Nécseyho (neskorší biskup v rokoch 1948 - 1968) novú kaplnku zasvätenú Matke ustavičnej pomoci. Biskup Kmeťko tiež navrhol, aby tu bol zriadený exercičný dom pre kňazov a veriacich. 24. septembra 1933 posvätil vdp. Max Biedermann v kaplnke nový organ a 21. októbra 1933 bola do kaplnky zavedená elektrika. 11. marca 1934 boli posvätené sochy sv. Klementa a sv. Gerarda od Břetislava Kafky z Červeného Kostelca.
10. augusta - 27. septembra 1936 dvaja maliari z Piešťan "Papp & Endhoff" kaplnku vymaľovali . V septembri 1936 prišli z Brna farebné reliefy krížovej cesty.

Umelecká firma "Oldřich Dáňa, Brno" ju zhotovila podľa francúzskeho vzoru. Rámy z dubového dreva vyrobil rezbár Dlugopolský z Orechového. Posledná rekonštrukcia kaplnky - obnovenie pôvodného vchodu do kaplnky, zavedenie ústredného kúrenia, výmena okien za eurookná s vitrážami od umelca Zdraveckého, nové osvetlenie, ozvučenie a inštalácia organu - sa uskutočnila v rokoch 2007 - 2010. 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky