Misie a misijné obnovy - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
    Aktivity - misie a misijné obnovy

Počiatok redemptoristických ľudových misií pramení v 18. storočí, kedy žil a pôsobil náš zakladateľ sv. Alfonz Mária de Liguori. V jeho dobe existovali v duchovnom prežívaní dva dominantné prúdy – laxizmus – ľudia si mysleli, že môžu robiť čokoľvek, aj zabíjať, aj kradnúť, aj cudzoložiť a Boh im všetko bez pokánia odpustí. Druhý extrém bol rigorizmus – každé zlyhanie človeka sa považovalo za ťažký hriech. Vo veriacich sa pestoval strach zo zatratenia, ktorý neraz prechádzal do škrupúľ – teda prehnanej úzkostlivosti vychádzajúcej z uvedomenia si vlastnej hriešnosti. „Zlatý stred“ Alfonza Márie de Liguoriho bol pre mnohých ľudí úľavou v prežívaní viery. Hoc pochádzal z Neapola, všimol si, že ľudia na vidieku sú síce dobrí, no neznalí kresťanskej náuky. Misijné spoločenstvo redemptoristov, ktoré sa vyvinulo zameralo svoju pozornosť na týchto chudobných a opustených. Počas ľudových misií boli ich kázne upriamené na základné kresťanské pravdy, taktiež obsahovali mravoučné ponaučenia a duchovný (spirituálny) rozmer prežívania vzťahu s Bohom. Alfonz kládol veľký dôraz na konkrétneho človeka a jeho osobné problémy, ktoré spôsobovali, že sa vzdialil od Boha, resp. duchovne nedozrieval. Týchto princípov sa držia aj naši pátri počas misijných kázni a náuk. Misionári prichádzajú do farnosti na žiadosť miestneho správcu. Ľudové misie trvajú spravidla osem dní. Do dvoch rokov od konania misii sa odporúča vykonať renováciu (obnovu) misii v trvaní piatich dní, počas ktorej sa veriacich povzbudzuje, aby naďalej v sebe prehlbovali vzťah s Bohom. Špecifikum našej Kongregácie je, že na misie pozývame našich laických spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú s prípravou programu pre deti, mládež a dospelých.
Súčasťou programu sú svedectvá, scénky, pantomíma a náboženské piesne zamerané na Kristovo vykupiteľské dielo.
Podstatné aspekty našej spirituality sú:

  • vtelenie, Mária, kríž, Eucharistia,
  • modlitba a milosť,
  • vyhľadávať duše najopustenejších,
  • konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
  • vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
  • štúdium a výučba morálky.   

 
ĽUDOVÉ  MISIE  2022 – P. Ivan Flimel

16.2.-20.2.          obnova misii        Dolný Moštenec
19.3.-27.3.          misie                  Nováky
23.4.-1.5.            misie                  Viničné
11.5.-15.5.          obnova misii        Dobrá Niva
28.5.-5.6.            misie                 Pruské
18.-26.6.             misie                 Zvolen-mesto
10.9.-18.9.          misie                  Raková
8.10.-16.10.         misie                 Boleráz
29.10.-6.11.         misie                 Jelenec
23.11.-27.11.       obnova misii       Čereňany
3.12.-11.12.         misie                Trnava-Modranka
 
 


 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky