Modlitbová skupina - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
    Aktivity - modlitbová skupina
Vznikla v roku 2003 z potreby duchovnej podpory Spoločenstva pátrov redemptoristov a laikov. V tom čase prebiehali semináre obnovy v Duchu Svätom a rodili sa nové vízie spoločenstva, ktoré potrebovali modlitbovú podporu.Niektorí členovia spoločenstva prijali túto výzvu a službu modlitby.
  Pravidelne sa schádzame každý druhý pondelok už dvanásty rok. Modlíme sa v kláštore redemptoristov pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou.
 Od septembra 2009 sa uskutočnili viaceré zmeny - prišli noví členovia a ukázala sa potreba formácie a prehĺbenia duchovného a modlitbového života pod vedením kňaza. Každé stretnutie začína vešperami, nasleduje formačná téma a pokračuje sa modlitbou, ktorá má vždy inú formu a je súčasťou formácie. 
  Modlitbami podporujeme ľudové misie redemptoristov, ich duchovné obnovy a cvičenia, modlíme sa na osobné úmysly spoločenstva, na úmysly tých, ktorí nás o to prosia i za potreby farností, z ktorých pochádzame.
  Modlitbami sme sprevádzali aj misie katolíckych rehoľných kňazov o.Joshepha K. Billa a o. Anthonyho Vadakkemury, vincentínov, misionárov a exercitátorov z Indie, ktoré konali v rôznych krajinách sveta. Naše spoločenstvo KORaL organizovalo pod ich vedením každý rok duchovné cvičenia v Trenčíne. Tento rok 2015 bude viesť duchovné cvičenia ich nasledovník o. George Biju.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky