Počiatky spoločenstva KORAL - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História
    História - počiatky spoločenstva KORAL

    Spoločenstvo začali tvoriť ľudia rôzneho veku, vzdelania a talentov, ktorí sa zoskupili okolo redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Myšlienka založiť spoločenstvo sa zrodila v roku 1999, kedy bol schválený projekt Evanjelizačných misií, ktorého cieľom bolo znovuoživenie viery veriacich, ale aj prebudenie viery v ľuďoch hľadajúcich Boha. Prvým krokom bolo vytvorenie domova pre spoločenstvo, ktorým sa stal kláštor redemptoristov s bohatou duchovnou tradíciou. Rekonštrukcia celého objektu sa uskutočnila vďaka podpore bratislavskej viceprovincie a podpory veriacich z takmer celého Slovenska.

Spoločný život sa začal stávať novou skutočnosťou. Laici začali spoznávať život Bohu zasvätených osôb a spolu s nimi začali ohlasovať Božie slovo a žiť ho v spoločenstve.

 Spoločenstvo sa v roku 2005 zaregistrovalo ako Občianske združenie, ktorého hlavným cieľom bolo podporovanie duchovného a ľudského rozvoja mládeže a dospelých. Ďalšími cieľmi sú osvetová, výchovná, vzdelávacia a publikačná činnosť, poskytovanie duchovného poradenstva, organizovanie rôznych stretnutí. To znamená osobným svedectvom života prinášať Ježiša Krista na miesta, kde žijeme a pracujeme.


..........................................................................................................................................................................................
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky