Spoločenstvo KORAL - laici - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kto sme
     KTO SME         Spoločenstvo redemptoristov - komunita 
KORAL – KOmunita Redemptoristov A Laikov

Spoločenstvo Koral spolupracuje s redemptoristami pri misiách a obnovách vo farnostiach. Niektorí sa podieľajú pri príprave a realizácii duchovných cvičení, obnov, prednášok, seminárov v exercičnom dome (kláštore), ale aj vo farnostiach. Taktiež organizujeme duchovné cvičenia o. Anthonyho. Takýmto spôsobom máme účasť na spiritualite redemptoristov, ktorí sú povolaní k ohlasovaniu evanjelia chudobným v duchu. Spoločenstvo tvorí približne štyridsať členov, ktorí skladajú každý rok sľub zotrvania v spoločenstve a plnenie úloh plynúcich z našich stanov.

vedenie :         výkonný výbor - 5 členov
predseda:        Ing. Ján Mihala
podpredseda:   Ľubica Šišovská
členovia:         Ing. Eva Martišková
                         Ing. Zuzanna Mihalová       mobil: 0911 887 212
                         Ing. Rudolf Vámoš                                                                  

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky