Spoločenstvo redemptoristov - komunita - Komunita redemptoristov a laikov

KOMUNITA REDEMPTORISTOV A LAIKOV
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kto sme
     KTO SME         Spoločenstvo redemptoristov - komunita
Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - REDEMPTORISTI

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misiách, aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Komunita redemptoristov

P. Ivan FLIMEL, rektor Kaplnky Matky ustavičnej pomoci, predstavený komunity
P. Róbert REŽNÝ, vikár predstaveného
P. František ROMAŇÁK
Br. Mário ŠÍMA, rehoľný brat 
 
P. Virgil ČIERNY, kňaz na odpočinku ((Dom pre seniorov – Prievidza)
P. Milan MIKLOŠKO, kňaz na odpočinku (PQSS – Nitra)
P. Jozef ŠÍMA, kňaz na odpočinku (býva v Žiline)

História pôsobiacich redemptoristov po opätovnom
prevzatí kláštora od roku 1998 po súčasnosť

P. Andrej KONC (1998 – 2000)
P. Jozef HALUZA (1999 – 2013)
P. František ROMAŇÁK (1999 – 2001; 2018 – súčasnosť)
P. Peter HERTEL (2001 – 2018)
P. Viktor MIŠUTH (2001 – 2002)
P. Štefan VARECHA (2002 – 2005; 2017)
P. Radoslav ADÁMIK (2005 – 2008)
P. Martin MACKO (2006 – 2008)
P. Róbert REŽNÝ (2006 – 2008, 2021 – súčasnosť)
P. Virgil ČIERNY (2007 – 2018)
P. Bystrík LETAVAY (2008 – 2013)
Fr. Mário ŠÍMA (2008 – súčasnosť)
P. Miloš Miloslav PIZOVKA (2013 – 2021)
P. Ivan FLIMEL (2013 – súčasnosť)
P. Roman JANÁČ (2019)
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky